Hvem er vi?

FlexVirk ApS blev stiftet af John Stecher Christensen i 2017. Anne Stecher er ansat som administrerende direktør ved FlexVirk, og arbejder til daglig med drift og udvikling af virksomheden. Personaleforeningen FlexVirk (tidligere SØ Randers) er FlexVirks støtte- og personaleforening. Medlemmerne består af kommende og nuværende ansatte i FlexVirk ApS samt borgere fra kanten af arbejdsmarkedet, som savner ligesindede kollegaer.

Anne Stecher fik ideen t­­­il at danne en socialøkonomisk virksomhed igennem sit mangeårige virke som jobkonsulent. Hendes idé var, at virksomheden fortrinsvis skulle ansætte fleksjobbere til at levere serviceydelser med afsæt i den enkelte medarbejders kompetencer og ressourcer.

Indehaver John Stecher Christensen

John stiftede Weldadvice I/S i 2002, som yder svejserådgivning i hele verden. I 2009 åbnede Weldadvice Sweden i Malmø og i 2015 åbnede Weldadvice US i Texas.

Administrerende direktør Anne Stecher

Anne har stor erfaring i forhold til opstart, drift og ledelse af virksomhed, regnskab og administration, intern og ekstern markedsføring samt salg. Anne har endvidere mange års erfaring som jobkonsulent. Her har hun særligt har arbejdet med at afdække, udrede, afprøve og udplacere udsatte borgere, herunder etablering af fleks- og skånejob med fokus på det rigtige match.

Anne har en faglig baggrund som merkonom og efterfølgende Akademiøkonom. Hun har løbende taget opkvalificerende kurser inden for bl.a. kognitiv terapi, coaching, certificering til at udarbejde DiSC profiler samt gældende arbejdsmarkedsregler og lovgivning. Anne har været fleksjobber siden 2006.

FlexVirk ApS indgår i dag i et kontorfællesskab med Weldadvice I/S.

Langsomt modnedes Annes visioner og i maj 2014 blev foreningen SØ Randers (nu personaleforeningen FlexVirk) dannet i samarbejde med to fleksjobbere. Foreningens formål var at skabe en platform for udviklingen af virksomheden, danne netværk med ligesindede samt sikre opbakning til projektet. Bestyrelsen fik etableret et netværk af frivillige på knap 300 medlemmer og skabte derigennem kontakt til et utal af samarbejdspartnere.

SØ Randers deltog i en konkurrence udskrevet af Det lokale Beskæftigelsesråd og vandt prisen for Bedste Socialøkonomiske Idé, hvilket generede mere omtale og flere medlemmer.

I kampen for at skaffe viden og midler søgte SØ Randers ind i et program hos Den Sociale Kapitalfond. Her lykkedes det FlexVirk at komme igennem første og andet nåleøje. Herefter blev 2 fra foreningen inviteret til bootcamp i København, hvor der intensivt blev arbejdet på forretningskonceptet. I denne forbindelse blev der udarbejdet en spørgeskemakampagne til de andre virksomheder for at sikre, at der var interesse for konceptet. FlexVirk gik desværre ikke videre, men responsen fra virksomhederne var fantastisk positiv. Det gav selvfølgelig yderligere blod på tanden.

Konceptet modnedes, og i fællesskab med Randers Bo- Erhvervstræning og frivillige ildsjæle blev SE Randers stiftet som en afdeling under Randers Bo- og Erhvervstræning. SE Randers havde kontorer i iværksætterhuset WorkInn, og fik med stor succes med både praktikanter og ansatte fra mange forskellige grupper.

Ved SE Randers blev virksomhedskonceptet testet af i praksis – og det fungerede. 

Samararbejdet med Randers Bo- og Erhvervscenter sluttede i februar 2017, hvorefter Flexvirk ApS blev stiftet af John Stecher Christensen. Anne indtog posten som administrerende direktør.

SØ Randers er i dag omdannet til at være støtte- og personaleforening for FlexVirk – men er i lige så høj grad et netværk og fællesskab for borgere fra kanten af arbejdsmarkedet.