Mission
Vision

Værdier

FlexVirk er et alsidigt servicebureau, som kombinerer unikke værdier, god forretning, innovativ tænkning og social bæredygtighed. Derudover er vi en registreret social økonomisk virksomhed. FlexVirk blev startet på nogle helt specielle værdier, som også er grundstenen i vores forretningsplan. Her er åbenhed, rummelighed, fleksibilitet og bæredygtighed nogle helt essentielle værdier i virksomheden.

Åbenhed

En af FlexVirks vigtigste værdier er åbenhed. Der skal altid være overensstemmelse mellem, hvad vi gør, og hvad vi siger. Sådan sikrer vi at vores medarbejdere får en følelse af ejerskab og tryghed i virksomheden. Konkret gør vi det via vores flade organisationsform og en kultur, hvor vi italesætter skånehensyn/behov, og hvor vi er lydhøre over for vores medarbejderes initiativer og idéer. Et andet eksempel er vores dialogbaserede tilgang til omverden. Hvilket f.eks. ses i vores forventningsafstemninger med kunder i forbindelse med kontraktindgåelser og efterfølgende opfølgning.

Rummelighed

Vi ser mennesker som værdifulde. Vi tror på, at alle har noget at bidrage med; vi fokuserer på muligheder fremfor begrænsninger. Rummelighed bliver især vigtigt i kraft af vores forskelligartede medarbejderstab. Der udspringer af mange faggrupper, religiøse overbevisninger, personligheder, etniciteter, køn og skånebehov. Konkret efterstræber vi forståelse og respekt gennem bl.a. fælles aktiviteter i FlexVirk og personaleforeningen, hvor de ansatte får muligheden for at mødes på tværs af fag. Centralt for os er udviklingen af en nærværende og medarbejdersensitiv virksomhed, som Personaleforeningen FlexVirk skal bidrage til.

Fleksibilitet

Fleksibilitet for os er justerbare arbejdstimer og tidspunkter for både vores ansatte og kunder samt sikring ved sygdom og ferie. Derudover betaler vores kunder kun for de effektive arbejdstimer, hvilket er en fordel for både kunden og den ansatte. Det forudsætter, at ledelsen er opmærksom og i dialog med medarbejderne samt i tæt kontakt til kunderne, hvilket vores værdi om åbenhed bidrager til.

Bæredygtighed

Vi tror på værdien af at aktivere vores medarbejderes uudnyttede ressourcer. Det gør vi ved at skabe de optimale rammer for personlig og faglig udvikling, så medarbejderne kommer til at tjene deres egne penge, vokser med opgaverne og får noget at stå op til hver dag. Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn og modarbejder spild af god arbejdskraft, social isolation og på sigt sygdom, kriminalitet og misbrug.