Mission

FlexVirk skaber merværdi for vores medarbejdere, kunder og for samfundet generelt ved at skabe jobs til udsatte ledige borgere og fastholde dem på arbejdsmarkedet gennem øget fokus på trivsel, udvikling og kollegial sparring.

Vision

FlexVirk vil fremme et fleksibelt og rummeligt arbejdsmarked med glade, dedikerede medarbejdere og tilfredse kunder.

Værdier

Åbenhed

Der skal altid være overensstemmelse mellem, hvad vi gør, og hvad vi siger, så vores medarbejdere får en følelse af ejerskab og tryghed i virksomheden. Konkret gør vi det via vores flade organisationsform og en kultur, hvor vi italesætter skånehensyn/behov, og hvor vi er lydhøre over for vores medarbejderes initiativer og idéer. Et andet eksempel er vores dialogbaserede tilgang til omverden, hvilket f.eks. ses i vores forventningsafstemninger med kunder i forbindelse med kontraktindgåelser og efterfølgende opfølgning.

Tolerance

Vi ser mennesker som værdifulde. Vi tror på, at alle har noget at bidrage med; vi fokuserer på muligheder frem for begrænsninger. Tolerance bliver især vigtigt i kraft af vores forskelligartede medarbejderstab, som udspringer af mange faggrupper, personligheder og skånebehov. Konkret efterstræber vi forståelse og respekt gennem bl.a. fælles aktiviteter i personaleforeningen, hvor de ansatte får muligheden for at mødes på tværs af fag. Centralt for os er udviklingen af en nærværende og medarbejdersensitiv virksomhed, som personaleforeningen FlexVirk skal bidrage til.

Fleksibilitet

Fleksibilitet for os er justerbare arbejdstimer og –tidspunkter for både vores ansatte og kunder samt sikring ved sygdom og ferie. Derudover betaler vores kunder altid kun for de effektive arbejdstimer, hvilket er en fordel for både kunden og den ansatte. Dette forudsætter en tæt, dialogisk ledelse og nær kontakt til kunderne, hvilket vores organisatoriske åbenhed bidrager til.

Bæredygtighed

Vi tror på værdien af at aktivere vores medarbejderes uudnyttede ressourcer. Det gør vi ved at skabe de optimale rammer for personlig og faglig udvikling, så medarbejderne kommer til at tjene deres egne penge, vokser med opgaverne og får noget at stå op til hver dag. Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn og modarbejder spild af god arbejdskraft, social isolation og på sigt sygdom, kriminalitet og misbrug.