Verdensmål nr. 8

Social bæredygtighed er helt centralt for FlexVirks DNA. Vi ønsker at fremme et inkluderende og mangfoldigt arbejdsmarked ved at opruste så mange udsatte borgere som muligt til at være varig beskæftigelse. Det gør vi via vores medborgersyn, en medarbejderpleje der inkluderer passende opkvalificeringsforløb og grundigt efterværn.

Vores ambition afspejler sig direkte i vores forretningsmodel. FlexVirk arbejder derfor konkret med FN’s verdensmål nr. 8: Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde for alle.

Som registreret socialøkonomisk virksomhed træder vi til på et af de områder, hvor velfærdsstaten er udfordret: Beskæftigelse. FlexVirk arbejder nemlig innovativt med at generere jobs til særligt udsatte grupper. Det kan være flygtninge, fleksjobbere, kontakthjælpsmodtagere og førtidspensionister (borgere med sociale, psykiske eller fysiske udfordringer). Vi skaber således værdige jobs til mennesker, som brænder for at arbejde. Det gør vi inden for en bred vifte af service, som tit mangler arbejdskraft.

Verdensmaal-ikon-08
Verdensmaal-ikon-10
Verdensmål nr. 10

FlexVirk har fokus på FN’s verdensmål 10 ”Reducer ulighed i og mellem landene”. Fokusset ligger i konkret at målrette vores indsats mod udsatte borgere og de, som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. Vores medarbejdergruppe består særligt af flygtninge, kontakthjælpsmodtagere, fleksjobbere og andre ledige.

Arbejdsidentitet er en vigtig faktor for, at mennesker føler sig værdifulde. At have et arbejde påvirker derfor mennesket positivt. Omvendt kan arbejdsløshed bl.a. medføre, at et menneske isolerer sig selv, får et negativt selvbillede og mister kontakten med det øvrige samfund. Arbejdsløshed har således en indflydelse på menneskets muligheder for at indgå på lige fod i samfundet.

FlexVirk forsøger derfor at skabe arbejdspladser til dem, der befinder sig på ’kanten’ – og på den måde ønsker vi at give vores bidrag til, at de nederste 40% af befolkningen opnår en indkomststigning. Hos FlexVirk skelner vi ikke mellem, om du er mand, kvinde, flygtning eller kontanthjælpsmodtager. Alle som har brug for et job, og som brænder for at komme tilbage på arbejdsmarkedet, er velkomne hos FlexVirk.

Verdensmål 10 fordrer også handling i form af fornuftige politikker, som kan styrke de laveste indkomstgrupper samt fremme en større økonomisk inddragelse af alle samfundsgrupper uanset køn, race eller etnicitet. Konkret vil FlexVirk se på, hvordan vi kan igangsætte innovative og udviklingsorienterede samarbejder med kommuner og virksomheder. Vi stræber efter at vidensdele og bygge bro mellem det offentlige og det private. Det betyder også, at vi igangsætter en dialog om vigtigheden af sociale indkøb på det lokalpolitiske niveau. Der er nemlig et kæmpe beskæftigelsespotentiale ved at købe socialt – og herved skabe arbejdspladser til mennesker udenfor arbejdsmarkedet.