Overenskomst

FlexVirk er ikke dækket af en fællesoverenskomst. Vores løn og arbejdsvilkår er ikke dårligere end overenskomsterne, men der er mange andre regler i overenskomsterne, som vi har svært ved at leve op til qva vores udsatte medarbejdere, som arbejder på særlige vilkår. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke passer godt på vores medarbejdere. Som en registreret socialøkonomisk virksomhed er det meget vigtigt for os, at vores medarbej­dere føler sig retmæs­sigt behandlet og værdsat.

Vi passer på vores medarbejdere, fordi…

Hos FlexVirk ansætter vi primært borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Vores ansatte er time­lønnede og har for­skellige skånebe­hov eller barrierer, som vi tager hensyn til i for­bindelse med deres arbejdsintensitet og time­antal. Vores medarbejdere har ofte brug for at arbejde på en anden arbejds­takt end den, som overenskomsterne arbejder med. Derfor sørger vi også for at tage hensyn til de skånebehov vores enkelte medarbejder har.

Vores medarbejdergruppe har f.eks. brug for:

people-3245739_1280

En lavere arbejdstakt garanterer, at medarbejderen ikke føler sig presset til at ar­bejde i et tempo, som ikke stem­mer overens med med­arbejderens skånebehov/udfordringer. Vi er i tæt dialog med vores ansatte og ved derfor, hvordan vi støtter og booster dem bedst. I samråd med dem stiger deres løn også i takt med, at de bliver mere selvkørende.

Tryghed og kvalitet

Hos FlexVirk ansætter vi primært borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Vores ansatte er time­lønnede og har for­skellige skånebe­hov eller barrierer, som vi tager hensyn til i for­bindelse med deres arbejdsintensitet og time­antal. Vores medarbejdere har ofte brug for at arbejde på en anden arbejds­takt end den, som overenskomsterne arbejder med.

FlexVirk er en virksomhed, som er særligt drevet af vores menneskelige værdier – derfor er vores medarbejderes velvære helt og aldeles afgørende for vores virke.