FlexVirk søger socialt ansvarlige virksomheder til bæredygtig partnerskab – er det jer?​

FlexVirk er en registeret socialøkonomisk virksomhed som sælger serviceydelser inden for bl.a. regnskab, rengøring, have- eller håndværksarbejde. På samme tid arbejder vi socialt med at skabe et rummeligt arbejds­marked for alle. Det gør vi ved primært at ansætte borgere fra kanten af arbejdsmarkedet (80%), som vi
opkva­lificerer til at løse op­gaverne. Ved at købe ydelser ved FlexVirk er I således altid garanteret en kvalitetsser­vice til gode priser. Samtidig med at I tager et socialt ansvar – helt uden ekstra besvær.

Hvad kan FlexVirk tilbyde?

Vi designer altid vores løsningsforslag, så de passer til vores kunders konkrete behov. Et samarbejde med FlexVirk kan derfor se ud på mange måder, f.eks.:

1. FlexVirk kan levere faste ydelser

Hvis din virksomhed har et tilbagevendende behov – som f.eks. digital markedsføring, sy- eller chaufføropgaver, kan vi levere fast hjælp i form af håndplukkede medarbejdere. I får således nemt løst en opgave uden at stå for hverken admini­stration eller medarbejderpleje. Vi sender blot en fak­tura.

2. FlexVirk kan levere hænder, fødder eller hoveder efter be­hov

Vi kan hjælpe til, når I pludseligt mangler hænder – det kan være, at I over en kortere periode såvel som en enkelt dag mangler hjælp til at løse nogle opgaver ad-hoc. Vi stræber altid efter hurtig levering. 

3. FlexVirk kan oprette en afdeling tilknyttet jeres virksomhed

Er jeres behov af en størrelse, der kræver flere medarbejdere, kan FlexVirk internt oprette en afdeling, som fast er tilknyttet jeres virksomhed. Således får I en fast medarbejdergruppe, som bliver specialiseret i at varetage jeres konkrete opgaver. Det vil desuden være muligt at rekruttere/ansætte medarbejderne direkte i jeres virksomhed efter­hånden, som de opkvalificeres.

Info box om registreret socialøkonomiske virksomheder

Vi kan indgå i et socialt bæredygtigt partnerskab

Vi kan tilbyde et partnerskab med afsæt i jeres behov for at få løst en opgave, og vores fælles ambition om at indsluse borgere på arbejdsmarkedet. Det kan eks. være, at I har behov for hænder til at pakke, flytte, få en kantine eller på anden måde optimere en proces i jeres værdikæde. FlexVirk kan i denne forbindelse indsluse en række borgere på kanten af arbejdsmarkedet gennem praktikker, opkvalificeringsforløb og ansættelser til at løse opgaverne, hvor I kun betaler for den aftale pris pr. effektiv time eller pr. stk.

Via ud­slusning til uddannelse, ansættelse i jeres virksomhed eller andre jobs kan et partnerskab derfor rykke en større gruppe borgere fra kanten og ind på arbejdsmarkedet. Partner­skabet kan både være i forbindelse med in-house opgaver såvel som outsourcing.

Billede2

Social bæredygtighed og kvalitet

FlexVirks man­geårige erfaring viser, at det oftest kun er mæng­den af ar­bejdsti­mer, der adskiller vores fuldtidsansatte fra vores ansatte med skånebehov. Kvaliteten er den samme – engage­mentet er langt højere.

Et samarbejde med FlexVirk er et middel til at få kvalitetsservice såvel som en investe­ring i social bæredygtighed. Når I køber ydelser gennem FlexVirk tilbyder vi, at I får tal på den social impact, som I er med til at skabe ved at købe socialt. Såle­des får I konkrete tal på, hvordan jeres virksomhed bidrager til FNs Verdensmål 8: Fremme vedvarende, inklusiv og bæredyg­tig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt an­stæn­digt arbejde til alle.

Vi kan også andet – hvad har I brug for?

FlexVirk er meget åbne over for nye idéer og tiltag. Vi kan mødes til en snak om jeres udfordringer, vores fælles muligheder og hvordan vi kan styrke hinanden og altså afdække, om der er basis for et sam­arbejde. I kan også kontakte os for at få et konkret men uforpligtende tilbud tilpasset lige præcis jeres behov.

Lige pt. Lige pt. er vi aktive i Østjylland (Randers, Aarhus, Viborg, Silkeborg, Hadsten, Grenå, Ebeltoft) samt i Hobro, Hadsund og Mariager. Vi er parate til at åbne nye afdelinger ved indgåelse af større partnerskaber.

Kontakt direktør Anne Stecher på telefon eller mail.