SØ Randers

Foreningen SØ Randers er drevet af frivillige, og gennem sit samarbejde med FlexVirk er det blevet en udvidet personaleforening. Her tilbydes alle FlexVirks ansatte og kommende medarbejdere medlemskab. Andre borgere som enten er ansat i andre virksomheder eller er ledige, må også melde sig ind, hvis de ønsker at indgå aktivt i foreningen.

Vores intentioner er at lave forskellige sociale aktiviteter. Hvorigennem det bliver muligt at skabe netværk, fællesskab og bruge hinanden som sparringspartnere. Her er det kun fantasien, der sætter grænser for indholdet. SØ Randers arrangerer løbende relevante foredrag, sociale aktiviteter og opkvalificerende kurser.

På sigt vil vi satse på at kunne tilbyde opstart af forskellige netværksgrupper. Hvilket vi vil supplere med tilbud om personlige samtaler og samtalegrupper med forskellige temaer i samarbejde med Selvhjælp Randers.