2014

Anne Stecher fik ideen til at danne en socialøkonomisk virksomhed igennem hendes mangeårige virke som jobkonsulent. Hendes ide var, at virksomheden fortrinsvis skulle ansætte fleksjobbere, til at sælge serviceydelser ved at tage udgangspunkt i den enkelte ansattes kompetencer/ressourcer og leje dem ud på timebasis.
Med den nye reform i 2013 syntes dette nu realiserbart. Klik her for at læse mere om Socialøkonomi

Langsomt modnedes visionen og i maj 2014 blev foreningen SØ Randers dannet i samarbejde med to andre fleksjobbere. Ideen med at danne en forening, for at starte en virksomhed, var at skabe en platform for det videre arbejde. Dels må fleksjobbere ikke stifte egen virksomhed og dels skulle der dannes netværk, findes ligesindede, skabes opbakning både kvalitativt og kvantitativt. Med baggrund i dette skulle der søges kapital til opstarten. Desuden skulle der bruges kræfter på at undersøge om der egentlig var idegrundlag for en sådan virksomhed, findes samarbejdspartnere og kunder, og så var det selvfølgelig også vigtigt at få spredt det gode budskab i medierne.

Bestyrelsen fik etableret et netværk af frivillige, knap 300 medlemmer og skabte kontakt til et utal af samarbejdspartnere.
Samtidig med var Anne i tæt kontakt med Randers Jobcenter.

SØ Randers deltog i en konkurrence udskrevet af Det lokale Beskæftigelsesråd og vandt prisen for Bedste Socialøkonomiske ide, hvilket generede mere omtale og flere medlemmer.

I kampen for at skaffe viden og midler søgte SØ Randers Den Sociale Kapitalfond, og kom igennem første og andet nåleøje. Herefter blev 2 fra foreningen inviteret til bootkamp i København, hvor der intensivt blev arbejdet på forretningskonceptet og der blev stillet krav om at udfærdige og gennemføre en spørgeskema kampagne til virksomhederne for at sikre, at der var interesse for konceptet. Responsen fra virksomhederne var fantastisk positiv, hvilket selvfølgelig gav yderligere blod på tanden. Af de 80, der havde søgt fonden, endte foreningen blandt de sidste 9, men var desværre ikke blandt de sidste 4, der blev udvalgt.

I jagten på finansiering af virksomheden blev der søgt alle de puljer og fonde, bestyrelsen hen ad vejen blev opmærksomme på. Dog uden held, for der kom det ene afslag efter det andet. Projektet kunne ikke betragtes som et humanitært/socialt projekt, fordi det var en virksomhed.Men det var heller ikke interessant for investorer, da største delen af overskuddet skal geninvesteres for at skabe flere og bedre arbejdspladser for borgere med nedsat arbejdsevne.

2015-2016

En dag i sommeren 2015 blev Anne kontaktet af Kim Blach Pedersen fra Randers Bo- og Erhvervstræning, RBE, som havde hørt om vores projekt. RBE havde selv overvejet at starte deres egen socialøkonomiske virksomhed op, og var interesserede i et samarbejde. Det resulterede i, at virksomheden SE Randers endelig blev født. SØ Randers blev derefter en personaleforening for virksomheden SE Randers.

Arbejdet gik for alvor i gang primo december, hvor Anne arbejde i en lang periode som daglig leder af SE Randers i Iværksætterhuset WorkInn, det gamle Frankies Motorcykler, og fik ansat en stor håndfuld fleksjobbere.  Sammen med Randers Bo- og Erhvervstræning, praktikanter, frivillige og Jobcenteret arbejdede hun utrætteligt på at få styr på tekniske udfordringer, lave aftaler med nye kunder, interviewe interesserede fleksjobbere, holde ansættelsessamtaler og personalemøder, diskutere strategier og meget, meget mere.

2017

Samarbejdet med Randers Bo- og Erhvervstræning stoppede i februar 2017, hvorefter FlexVirk ApS blev stiftet af John Stecher Christensen. Anne er nu ansat som direktør i det nye selskab og arbejder videre med samme koncept.

SØ Randers er i dag omdannet til både at være støtteforening og personaleforening for de kommende og nuværende ansatte i FlexVirk ApS og andre udvalgte socialøkonomiske virksomheder.

Indehaver John Stecher Christensen

John stiftede Weldadvice I/S i 2002, som yder svejserådgivning i hele verden. I 2009 åbnede Weldadvice Sweden i Malmø og i 2015 åbnede Weldadvice US i Texas. Næste mål er en afdeling i Shanghai Kina.

Anne Stecher

Anne har erfaring i forhold til opstart, drift og ledelse af virksomhed, regnskab og administration, intern og ekstern markedsføring samt salg. Har endvidere mange års erfaring som jobkonsulent i at afdække, udrede, afprøve og udplacere udsatte borgere, herunder etablering af fleks- og skånejob med fokus på det rigtige match.

Faglig baggrund som merkonom og efterfølgende Akademiøkonom. Løbende opkvalificerende kurser inden for kognitiv terapi, coaching samt gældende arbejdsmarkedsregler og lovgivning.

Anne har været fleksjobber siden 2006.